Per reducció de costos,  oferim un ampli ventall de serveis que ajuden a millorar el resultat de l’empresa.

Oferim una elevada capacitat de reacció, oferim serveis puntuals i cobrim urgències.

C/ Campcardós, 43, 4t, 2a • 17006 Girona • Tel. i Fax 872 03 31 57 • Mòbil 659 50 23 12

Oferim plans de treball personalitzats per a cada client.

Oferim un preu molt avantatjós.

Sense riscos innecessaris,  assumim la responsabilitat del personal en tots els aspectes: Seguretat Social, accidents, formació, seguretat, prevenció Riscos Laborals.

Tenim contractada una pòlissa de responsabilitat civil com també una d’accidents.

 Apliquem un rigorós control de qualitat en tots el nostres serveis.

Per què

escollir-nos?

Realització web:

 www.palahi.cat